Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Witamy na stronie

Strona służy informowaniu Członków Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Dalkia Łódź SA o sprawach bieżących oraz zawiera podstawową bibliotekę dokumentów takich jak: ZUZP, Satut Związku, Regulamin Wypłat Zasiłków czy Deklarację Członkostwa dla szybkiego wglądu w ich zawartość.

Bezpośredni kontakt z Przewodniczącym ZZPRC -  tel. 603-940-236

Aktualności

Szkolenie związkowe - Wrzesień 2014. 01.09.2014

   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Dalkia Łódź S.A.
zawiadamia, że wyjazd na szkolenie wrześniowe nastąpi w dniu

08.09.2014 r. o godz. 08:15

z parkingu EC4 ul.J.Andrzejewskiej 5 (zbiórka przed wyjazdem godz. 08:00).

Miejsce szkolenia: Swolszewice Małe, ul.Borki 80, 97-213 Smardzewice, Hotel KRUK***.

Odwołanie od Decyzji Emerytalnej. 01.09.2014

   Przeważnie ZUS wydaje decyzje w sprawach rent i emerytur. ZUS opiera swoje decyzje na przepisach prawa i stanie faktycznym. ZUS wydaje decyzje administracyjne, które zawierają rozstrzygnięcie i uzasadnienie.

   Postępowanie dotyczące decyzji ZUSu jest dwuetapowe, co często powoduje, że strony popełniają błędy formalne. Pierwszy etap to postępowanie przed samym ZUS, które jest postępowaniem administracyjnym prowadzonym na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego.

  Charakterystyczne dla tego postępowania jest doręczanie decyzji do domu.

czytaj dalej ...
Potrącenia z wynagrodzenia za pracę. 01.09.2014

   Jeśli zapada przeciwko nam wyrok, który zobowiązuje nas do zapłaty jakiejkolwiek sumy pieniężnej, np. alimentów, to niezależnie od tego czy płacimy je dobrowolnie i regularnie, stajemy się dłużnikami.

   Oznacza to, że wierzyciel ma prawo od razu bez żadnego wezwania przekazać sprawę do komornika, który rozpocznie egzekucję komorniczą. Jeśli wyrok zasądza alimenty, wierzyciel może wysłać go do pracodawcy, który bez zgody dłużnika będzie potrącał alimenty z jego wynagrodzenia. Oznacza to zatem, że podstawą do potrącenia w tym przypadku są m.in. prawomocne orzeczenia i ugody sądowe, akty egzekucyjne zaopatrzone w klauzulę wykonalności lub decyzje administracyjne o charakterze egzekucyjnym wydane na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

czytaj dalej ...

Forum PPP