Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Witamy na stronie

Strona służy informowaniu Członków Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Veolia Energia Łódź S.A. o sprawach bieżących oraz zawiera podstawową bibliotekę dokumentów takich jak: ZUZP, Satut Związku, Regulamin Wypłat Zasiłków czy Deklarację Członkostwa dla szybkiego wglądu w ich zawartość.

Bezpośredni kontakt z Przewodniczącym ZZPRC -  tel. 603-940-236

 

Aktualności

Związki Zawodowe działające w Veolia Energia Łódź S.A. pozwane prewencyjnie przed Sąd przez Pracodawcę. 15.11.2016

   Pracodawca wnosi do Sądu o ustalenie, że w związku ze zgłoszeniem przez Związki Zawodowe żądań obejmujących przedmiot sporu zbiorowego, zainicjowanego w dniu 20 września 2016 r. – pomiędzy Związkami Zawodowymi i Pracodawcą nie powstał i nie istnieje spór zbiorowy.
   Dodatkowo Pracodawca uważa, że Związkom Zawodowym nie przysługują w związku z tym prawa wynikające z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (w tym prawo organizowania akcji protestacyjnej lub strajku).
   Zwracamy uwagę, spór zbiorowy powstaje z mocy prawa, a wyrażony przez Pracodawcę pogląd prawny w tej sprawie nie ma znaczenia. Obowiązek Pracodawcy jest bezwarunkowy i jego wykonanie nie może zależeć od jego oceny przedmiotu sporu zbiorowego. Ustawodawca nie dał takiego uprawnienia ustawowego pracodawcy, a dokonywanie wykładni rozszerzającej przez pracodawcę jest nieuprawnione (nie ma zdolności prawotwórczej).

   Twierdzenie przez Pracodawcę, że spór zbiorowy "nie powstał" jest niedorzeczne, gdyż nie uwzględniając już nawet wyżej wymienionej podstawy prawnej - nie można zaprzeczyć zaistnienia stanu faktycznego, tzn. zaprzeczyć, że coś się zdarzyło (złożenia pisemnych żądań w piśmie inicjującym spór zbiorowy i jego samoistnego uaktywnienia się po wyznaczonym terminie nie spełnienia żądań). Można w subiektywnym kryterium oceniać spór zbiorowy – nie można jednak twierdzić, że on nie powstał. Jest to swoiste zaklinanie rzeczywistości. To tak jakby ktoś się nie zgadzał z faktem, że spadł deszcz.

czytaj dalej ...
Komunikat wspólnej reprezentacji związkowej. 13.11.2016

 

Szanowni Pracownicy, Koleżanki i Koledzy Związkowcy.

   Związki zawodowe nie mają możliwości spotkania się z Pracownikami bo obowiązuje zakaz takich spotkań dlatego, po deklaracji Prezesa VEŁ, iż Pracownikom będą przekazywane oficjalne stanowiska strony społecznej, korzystamy z tej drogi i przekazujemy Wam informację o działaniach Związków Zawodowych które dotychczas oparte były tylko na pismach naszych kancelarii prawnych.

   Przypomnę cytat ze spotkań:  „Zarząd odpowiada za prowadzenie firmy - nie związki zawodowe”  -  i właśnie przeciwko Zarządowi kierujemy zarzut doprowadzenia do upadku dialogu społecznego w firmie, w której pracujemy. To właśnie Zarząd doprowadził do precedensu na skalę ogólnopolską w branży energetycznej, wypowiadając ZUZP, bez wcześniejszego powiadomienia Związków Zawodowych o zamiarze dokonania tego antyspołecznego czynu przed ustaleniem nowego ZUZP.

   To Zarząd, którego członkowie, niejednokrotnie rozpoczynając pracę w tej firmie, byli wcześniej naszymi kolegami z pracy, teraz podpisał uchwałę i dokonał zamachu na nasze składniki wynagrodzenia, na dorobek zawodowy naszego całego życia, który stanowi o utrzymaniu i zabezpieczeniu bytu naszych rodzin.

   Związki Zawodowe działające w naszej Spółce, nie dostały szansy, aby w społecznym dialogu ustalić poziom  kompromisowej rekompensaty, zgodnie z zasadą równego traktowania Spółek w Grupie Veolia w Polsce.
Zarząd rzucając nas na kolana -wypowiadając ZUZP, proponuje w takiej atmosferze negocjacje, tylko czy to są negocjacje ?

czytaj dalej ...
Wypowiedzenie ZUZP w Veolia Energia Łódź. 09.09.2016

      Dzisiaj 9 września 2016 roku, dzień po wypowiedzi dla mediów dyrektor komunikacji Veolia Energia Polska pani Magdaleny Kempiński, że:
   "Zmiany, będą dopiero wypracowywane w procesie negocjacji zarządu z Łodzi z przedstawicielami związków zawodowych z Łodzi. Negocjacje się jeszcze nie rozpoczęły, a to od nich zależy kształt zmian. Przestrzegamy wewnętrznego kodeksu etyki. Wszystkich obowiązujących praw, jak również przyjętych zwyczajów i zasad dialogu społecznegona " (cytat).
   Prezes Zarządu Veolia Energia Łódź S.A. zawiadomił o wypowiedzeniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników naszej firmy. - No comment.

 

Zawiadomienie o wypowiedzeniu ZUZP.pdf 660.75 kB Typ pliku:


siepomaga.pl