Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Witamy na stronie

Strona służy informowaniu Członków Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Veolia Energia Łódź S.A. o sprawach bieżących oraz zawiera podstawową bibliotekę dokumentów takich jak: ZUZP, Satut Związku, Regulamin Wypłat Zasiłków czy Deklarację Członkostwa dla szybkiego wglądu w ich zawartość.

Bezpośredni kontakt z Przewodniczącym ZZPRC -  tel. 603-940-236


KOMUNIKAT

   Z powodu zapowiadanych przez Prezesa Veolia Energia Łódź S.A. zmianach ograniczających prawa pracownicze w Spółce oraz bieżących wydarzeniach związanych z łamaniem zapisów Ustawy o Związkach Zawodowych w Veolia Energia Łódź S.A.

   Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Veolia Energia Łódź S.A. z dniem dzisiejszym uruchomił środki związkowe na analizę prawną zaistniałych wydarzeń w VEŁ S.A. i procedurę przekazania pełnomocnictw na reprezentowanie interesów pracowników w imieniu ZZPRC VEŁ S.A. przez Kancelarię Prawną w rozmowach i negocjacjach oraz przyszłych sporach i sprawach sądowych.

   Jednocześnie informujemy, że w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi zjednoczonymi w Koalicji Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej Veolia Polska organizowana jest demonstracja przeciw łamaniu prawa w VEŁ S.A. i innych spółkach grupy Veolia Polska.
   Pikieta odbędzie się 8 września w Warszawie przed siedzibą Veolia Polska.

   O zaplanowanych wydarzeniach oraz powodach konfliktów pomiędzy Zarządem VEŁ S.A. a Zakładowymi organizacjami Związkowymi  działającymi w VEŁ S.A. zostaną powiadomione Veolia Polska, Veolia Francja, Krajowa Instancja Dialogu Społecznego oraz Europejska Rada Zakładowa.

27 maja 2016 roku.

Aktualności


siepomaga.pl