Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Witamy na stronie

Strona służy informowaniu Członków Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Veolia Energia Łódź S.A. o sprawach bieżących oraz zawiera podstawową bibliotekę dokumentów takich jak: ZUZP, Satut Związku, Regulamin Wypłat Zasiłków czy Deklarację Członkostwa dla szybkiego wglądu w ich zawartość.

Bezpośredni kontakt z Przewodniczącym ZZPRC -  tel. 603-940-236

 

Aktualności

Harmonogram spotkań Związków Zawodowych z Pracodawcą w sprawie negocjacji zapisów nowego ZUZP. 04.04.2017

 W związku z podpisaniem przez Związki Zawodowe porozumienia z Pracodawcą, dotyczącego warunków przystapienia do negocjacji zapisów nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, ustalone zostały terminy spotkań grupy roboczej.
3, 4, 11, 12, 18, 20, 24, 25, 26, 28 kwietnia
4, 5, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 maja
5, 6, 7, czerwca

Stanowisko ZZPRC VEŁ SA w sprawie zawarcia Porozumienia przedstawionego przez Zarząd VEŁ SA w dniu 24.03.2017 r. 27.03.2017

 W odpowiedzi na okazaną dobrą wolę przez ZZPRC wyrażoną przez uzgodnienie z Pracodawcą zasad i kwot wykupu kilku elementów wypowiedzianego nam ZUZP, Zarząd Veolia Energia Łódź SA przedstawił w dniu 24 marca br. niedorzeczną i nieakceptowalną treść projektu Porozumienia. Dobro Pracowników to nie odszkodowanie za odebrane uprawnienia ale godne warunki zatrudnienia zapisane w ZUZP.

Stanowisko ZZ VEŁ SA w sprawie zawarcia Porozumienia przedstawionego przez Zarząd VEŁ SA w dniu 24.03.2017 r._27.03.2017.pdf 97.04 kB Typ pliku:

Wniosek do Prokuratury o odmowę uznania sporu zbiorowego z dn. 27.01.2017. 07.02.2017

   Pracodawca VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A. pismem z dnia 2 lutego br. nie uznał zainicjonowanego przez Związki Zawodowe sporu zbiorowego.
   Drugi raz Pracodawca próbuje uniemożliwić Związkom Zawodowym działania zgodne z Ustawą o Rozwiązywaniu Sporów Zbiorowych.
   Wobec takich działań Zarządu Veolia Energia Łódź S.A. zostało złożone kolejne zawiadomienie do Prokuratury o możliwość popełnienia przestępstwa i podjęcie czynności wobec Pracodawcy VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A.


Wniosek do Prokuratury o odmowę uznania sporu zbiorowego z dn. 27.01.2017_07.02.2017.pdf 7931.97 kB Typ pliku:

Kolejna skarga do PIP. 05.12.2016

 

Związki Zawodowe działające w Veolia Energia Łódź S.A. pozwane prewencyjnie przed Sąd przez Pracodawcę. 15.11.2016

   Pracodawca wnosi do Sądu o ustalenie, że w związku ze zgłoszeniem przez Związki Zawodowe żądań obejmujących przedmiot sporu zbiorowego, zainicjowanego w dniu 20 września 2016 r. – pomiędzy Związkami Zawodowymi i Pracodawcą nie powstał i nie istnieje spór zbiorowy.
   Dodatkowo Pracodawca uważa, że Związkom Zawodowym nie przysługują w związku z tym prawa wynikające z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (w tym prawo organizowania akcji protestacyjnej lub strajku).
   Zwracamy uwagę, spór zbiorowy powstaje z mocy prawa, a wyrażony przez Pracodawcę pogląd prawny w tej sprawie nie ma znaczenia. Obowiązek Pracodawcy jest bezwarunkowy i jego wykonanie nie może zależeć od jego oceny przedmiotu sporu zbiorowego. Ustawodawca nie dał takiego uprawnienia ustawowego pracodawcy, a dokonywanie wykładni rozszerzającej przez pracodawcę jest nieuprawnione (nie ma zdolności prawotwórczej).

   Twierdzenie przez Pracodawcę, że spór zbiorowy "nie powstał" jest niedorzeczne, gdyż nie uwzględniając już nawet wyżej wymienionej podstawy prawnej - nie można zaprzeczyć zaistnienia stanu faktycznego, tzn. zaprzeczyć, że coś się zdarzyło (złożenia pisemnych żądań w piśmie inicjującym spór zbiorowy i jego samoistnego uaktywnienia się po wyznaczonym terminie nie spełnienia żądań). Można w subiektywnym kryterium oceniać spór zbiorowy – nie można jednak twierdzić, że on nie powstał. Jest to swoiste zaklinanie rzeczywistości. To tak jakby ktoś się nie zgadzał z faktem, że spadł deszcz.

czytaj dalej ...
Komunikat wspólnej reprezentacji związkowej. 13.11.2016

 

Szanowni Pracownicy, Koleżanki i Koledzy Związkowcy.

   Związki zawodowe nie mają możliwości spotkania się z Pracownikami bo obowiązuje zakaz takich spotkań dlatego, po deklaracji Prezesa VEŁ, iż Pracownikom będą przekazywane oficjalne stanowiska strony społecznej, korzystamy z tej drogi i przekazujemy Wam informację o działaniach Związków Zawodowych które dotychczas oparte były tylko na pismach naszych kancelarii prawnych.

   Przypomnę cytat ze spotkań:  „Zarząd odpowiada za prowadzenie firmy - nie związki zawodowe”  -  i właśnie przeciwko Zarządowi kierujemy zarzut doprowadzenia do upadku dialogu społecznego w firmie, w której pracujemy. To właśnie Zarząd doprowadził do precedensu na skalę ogólnopolską w branży energetycznej, wypowiadając ZUZP, bez wcześniejszego powiadomienia Związków Zawodowych o zamiarze dokonania tego antyspołecznego czynu przed ustaleniem nowego ZUZP.

   To Zarząd, którego członkowie, niejednokrotnie rozpoczynając pracę w tej firmie, byli wcześniej naszymi kolegami z pracy, teraz podpisał uchwałę i dokonał zamachu na nasze składniki wynagrodzenia, na dorobek zawodowy naszego całego życia, który stanowi o utrzymaniu i zabezpieczeniu bytu naszych rodzin.

   Związki Zawodowe działające w naszej Spółce, nie dostały szansy, aby w społecznym dialogu ustalić poziom  kompromisowej rekompensaty, zgodnie z zasadą równego traktowania Spółek w Grupie Veolia w Polsce.
Zarząd rzucając nas na kolana -wypowiadając ZUZP, proponuje w takiej atmosferze negocjacje, tylko czy to są negocjacje ?

czytaj dalej ...
Wypowiedzenie ZUZP w Veolia Energia Łódź. 09.09.2016

      Dzisiaj 9 września 2016 roku, dzień po wypowiedzi dla mediów dyrektor komunikacji Veolia Energia Polska pani Magdaleny Kempiński, że:
   "Zmiany, będą dopiero wypracowywane w procesie negocjacji zarządu z Łodzi z przedstawicielami związków zawodowych z Łodzi. Negocjacje się jeszcze nie rozpoczęły, a to od nich zależy kształt zmian. Przestrzegamy wewnętrznego kodeksu etyki. Wszystkich obowiązujących praw, jak również przyjętych zwyczajów i zasad dialogu społecznegona " (cytat).
   Prezes Zarządu Veolia Energia Łódź S.A. zawiadomił o wypowiedzeniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników naszej firmy. - No comment.

 

Zawiadomienie o wypowiedzeniu ZUZP.pdf 660.75 kB Typ pliku:


siepomaga.pl