Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Witamy na stronie

Strona służy informowaniu Członków Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Dalkia Łódź SA o sprawach bieżących oraz zawiera podstawową bibliotekę dokumentów takich jak: ZUZP, Satut Związku, Regulamin Wypłat Zasiłków czy Deklarację Członkostwa dla szybkiego wglądu w ich zawartość.

Bezpośredni kontakt z Przewodniczącym ZZPRC -  tel. 603-940-236

Aktualności

Krótki komentarz do wyników wyborów. 20.04.2015

    Kolejny raz potwierdziła się teza, że siłą Związku nie jest liczba jego członków, tylko ich świadomość i zdyscyplinowanie. Ponad 420 członków nie potrafiło zagwarantować, wszystkim rekomendowanym przez własny Związek kolegom, wygranej w wyborach.
   Uważna analiza wyników i frekwencji, wskazuje wyraźnie kto, gdzie i na kogo głosował. Pokazuje słabość ZZPRC. To, że wybory są wolne i demokratyczne nie może eliminować świadomości jak ważne i korzystne dla Związku (czytaj członków Związku - pracowników Firmy) jest wprowadzenie w strukturę Rady Nadzorczej jak największej liczby swoich ludzi. Ważne ze względu na wspólny program i jednomyślną formę ich działania.
   Nie ma nic gorszego dla walki o sprawy pracownicze w Radzie Nadzorczej jak brak współpracy pomiędzy przedstawicielami pracowników w Radzie. Przypomnijcie sobie działalność Rady Nadzorczej VI czy VII kadencji (KURS 2015, zamknięcie EC-2).
   Jeśli któryś z członków nie zgadza się z polityką Zarządu Związku, ma uwagi do pracy kolegów w Radzie Nadzorczej, nie powinien kryć się ze swoją krytyką za kartą do głosowania.
   Członek Związku powinien wzmacniać Związek, gwarantując swoje uczestnictwo w organizowanych manifestacjach i protestach, podporządkowując się polityce Związku w wyborach czy referendach i przekazując uwagi (nawet krytyczne) do jego władz by pracowały lepiej.
   W zamian za taką właśnie postawę a nie tylko za wpłaconą składkę, ma prawo wymagać od Związku wsparcia prawnego i obrony w sprawach konfliktowych z pracodawcą, wypłat statutowych, prezentów, wycieczek i szkoleń.
   Jeśli ktoś myśli inaczej powinien zmienić Związek by nie działać na jego szkodę.


Forum PPP