Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Witamy na stronie

Strona służy informowaniu Członków Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Veolia Energia Łódź S.A. o sprawach bieżących oraz zawiera podstawową bibliotekę dokumentów takich jak: ZUZP, Statut Związku, Regulamin Wypłat Zasiłków czy Deklarację Członkostwa dla szybkiego wglądu w ich zawartość.

Bezpośredni kontakt z Przewodniczącym ZZPRC -  tel. 603-940-236

e-mail zbigniew.tomasik@veolia.com

 

Składka członkowska tylko 20 ZŁ.

działamy od 18 grudnia 1991r

Nr konta do wpłaty przelewem dla emerytów jednorazowo 20zł za rok:

83 1160 2202 0000 0000 3614 9755

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW RUCHU CIAGŁEGO VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A.

Biuro ZZPRC Veolia Energia Łódź S.A. w dniach:


8-10 luty 2023 NIECZYNNE


w sprawach pilnych umawiamy się po kontakcie telefonicznym
kontakt: tel 603-940-236
e-mail: zbigniew.tomasik@veolia.com


POWIADOMIENIE

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO

VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A.

odbędzie się 22 marca 2023 r. w sali S1  na terenie EC4 (parter budynku biurowego) w godzinach 08:00-12:30

          drugim terminem zebrania jest 22 marca 2023 r. godz. 08:15 w ww. sali

 


lista delegatów

 

Aktualności

Szkolenia związkowe 2023. 25.01.2023

SZKOLENIA 2023

   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Veolia Energia Łódź S.A. informuje, że wzorem lat ubiegłych, organizuje szkolenie dla Członków Związku, które odbędzie się w Hotelu „KRUK” w Swolszewicach Małych nad Zalewem Sulejowskim.

Terminy szkoleń.

1. 12-14 kwietnia.
2. 10-12 maja.
3.  5-7 czerwca.

   Podczas spotkań szkoleniowych odbędzie się:
-szkolenie BHP prowadzone przez ZSIP i Panią Katarzynę Piecho St. Inspektora Ds. BHP,
-spotkanie z Przedstawicielami Zarządu naszego funduszu emerytalnego "Nowy Świat",
-spotkanie z Dyrektorem Operacyjnym Panem Arturem Kinem.

   Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, zgłoszenia przyjmuje Przewodniczący ZZPRC
w formie e-mail, sms, telefonicznie.

Konkurs - Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy. 15.11.2022

   W dniu 15 listopada 2022 odbyła się gala wręczenia nagród "Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy".
Nasz Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy Krzysztof Urzędowicz po raz trzeci na etapie wojewódzkim został oceniony najwyżej, a na etapie krajowym został wyróżniony. GRATULUJEMY!

   Celem konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” jest promowanie działalności Społecznych Inspektorów Pracy, którzy, realizując swoje ustawowe zadania, skutecznie wpływają na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach i ochronę uprawnień pracowniczych.
   Oceny uczestników dokonują zespoły eksperckie, w skład których wchodzą przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy oraz reprezentatywnych central związkowych – Forum Związków Zawodowych, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.
   Wojewódzkie Komisje Konkursowe w 16 Okręgowych Inspektoratach Pracy oceniają działalność zgłoszonych kandydatów i wskazują maksymalnie po trzech laureatów (48 kandydatów), którzy uzyskują kwalifikację do etapu krajowego.
   Na szczeblu centralnym, Kapituła powołana przez Głównego Inspektora Pracy, weryfikuje oraz opiniuje nadesłane z okręgów dokumentacje i wnioski.
   Główny Inspektor Pracy, na wniosek Kapituły, przyznaje wyróżnienia 16 społecznym inspektorom pracy, spośród których wyłanianych jest trzech, uhonorowanych nagrodami głównymi.