Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Witamy na stronie

Strona służy informowaniu Członków Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Dalkia Łódź SA o sprawach bieżących oraz zawiera podstawową bibliotekę dokumentów takich jak: ZUZP, Satut Związku, Regulamin Wypłat Zasiłków czy Deklarację Członkostwa dla szybkiego wglądu w ich zawartość.

Bezpośredni kontakt z Przewodniczącym ZZPRC -  tel. 603-940-236


04 Listopada 2014 roku, od godziny 8:30 do 12:00, w Sali Historii (EC4)
odbędzie się,

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW

ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO
DALKIA ŁÓDŹ S.A.

 Zapraszamy wszystkich Delegatów do wziącia udziału w Zebraniu.

lista delegatów

Aktualności

Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2015 roku. 21.10.2014

   Wydział Socjalny informuje, iż wnioski dotyczące ubiegania się o dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2015 roku należy złożyć w Wydziale LS do dnia 30 listopada 2014 roku.

Deklaracja dotycząca ubiegania się o dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach wykupu indywidualnego..pdf 123.67 kB Typ pliku:

Koniec Sporu Zbiorowego o Zakładową Sużbę Zdrowia. 10.10.2014

   Wczoraj 09 października podpisane zostało porozumienie, zawarte pomiędzy
Związkami Zawodowymi a Zarządem Dalkii Łódź S.A.
określające zakres opieki medycznej dla pracowników, emerytów i rencistów oraz
termin obowiązywania tej opieki w uzgodnionym zakresie.

   W związku z powyższym decyzją Zarządu ZZPRC zakończyliśmy trwający od 2011 roku spór z Pracodawcą.

   Porozumienie opublikujemy w późniejszym terminie.

Szczepienia ochronne przeciw grypie (jesień 2014). 06.09.2014

   Informujemy, iż w ramach abonamentu medycznego pracownicy Dalkia Łódź S.A. mogą skorzystać ze szczepień ochronnych przeciw grypie.

Szczepienia wykowywane są w placówkach:

  • LUX MED Łódź EC4 – J. Andrzejewskiej 5,       tel. 55-24
  • LUX MED – Milionowa 2G,                              tel. 42 254 94 94
  • CM LIM – Dowborczyków 30/34                     tel. 22 332 28 88
  • Medycyna Rodzinna – Milionowa 21                tel. 21 22 332 28 88

WIZYTĘ NALEŻY ZAREZERWOWAĆ


Forum PPP