Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Witamy na stronie

Strona służy informowaniu Członków Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Veolia Energia Łódź S.A. o sprawach bieżących oraz zawiera podstawową bibliotekę dokumentów takich jak: ZUZP, Satut Związku, Regulamin Wypłat Zasiłków czy Deklarację Członkostwa dla szybkiego wglądu w ich zawartość.

Bezpośredni kontakt z Przewodniczącym ZZPRC -  tel. 603-940-236

e-mail zbigniew.tomasik@veolia.com

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA TYLKO 20 ZŁ.


Uprzejmie informuję, że

Biuro ZZPRC Veolia Energia Łódź S.A.
BĘDZIE NIECZYNNE
w dniach: 19-24 czerwca
r. (urlop)

W sprawach pilnych (niefinansowych) proszę kontaktować się
z Przewodniczącymi poszczególnych Zakładów.

Przewodniczący ZZPRC Veolia Energia Łódź S.A.         

Aktualności

MRPiPS w sprawie sporu zbiorowego. 22.05.2019

Cały dokument po kliknięciu!

czytaj dalej ...
Walne Zebranie Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Veolia Energia Łódź S.A. 12.03.2019

 

   W dniu 12 marca 2019 roku odbyło się Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Veolia Energia Łódź S.A.

   Delegaci WZD przyjeli sprawozdania: z działalności Prezydium Związku w 2018 roku, z działalności finansowej Związku w 2018 roku i z działalności Komisji Rewizyjnej w 2018 roku.
   Udzielono absolutorium dla Zarządu Związku i przyjęto Preliminarz finansowy na rok 2019.

   Delegaci WZD uchwalili nowe kwoty wypłat statutowych dla Członków Związku.
Regulamin wypłacania zapomóg i zasiłków statutowych przez ZZPRC Veolia Energia Łódź SA_2019.pdf 56.81 kB Typ pliku:
   Przyjęto dofinansowanie Imprezy Związkowej, która w tym roku odbędzie się 24 maja w restauracji "Congresowa" na Alei Politechniki 4. Odpłatność  20 zł dla Członka ZZPRC i osoby towarzyszącej. Emeryci Członkowie ZZPRC bez opłat. Osoby z poza związku 80 zł.
   Przyjęto sfinansowanie tradycyjnych już gadżetów promocyjnych dla Członków Związku.
   Ustalono terminy szkoleń związkowych, które podobnie jak w roku ubiegłym odbędą się w Swolszewicach, w trzech terminach tj. 23-25 kwietnia, 10-12 czerwca i 2-4 września. Ustalono odpłatność uczestnika szkolenia w wysokości 20 złotych.

   W trakcie Zebrania dokonano wyboru nowych Władz Związku.

Przewodniczącym Związku został - Zbigniew Tomasik,

Pierwszym Zastępcą Przewodniczącego - Dariusz Domański,
Skarbnikiem - Marek Chmielecki,
Sekretarzem - Adam Konewka.

Wybrano skład Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marcin Chechła,
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Janusz Włodarczyk,
Członek Komisji Rewizyjnej - Jarosław Pawlak.

Zastępcami Przewodniczącego Związku na poszczególych Zakładach, zostali:
EC3 - Piotr Wasilewski,
EC4 - Robert Sibilski,
ZSC - Leszek Wachtryk.


siepomaga.pl