Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Witamy na stronie

Strona służy informowaniu Członków Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Veolia Energia Łódź S.A. o sprawach bieżących oraz zawiera podstawową bibliotekę dokumentów takich jak: ZUZP, Satut Związku, Regulamin Wypłat Zasiłków czy Deklarację Członkostwa dla szybkiego wglądu w ich zawartość.

Bezpośredni kontakt z Przewodniczącym ZZPRC -  tel. 603-940-236

Aktualności

ZUS Radzi - Emerytury. 27.11.2015

   Publikujemy artykuł z biuletynu informacyjnego ZUS wycięty i dostarczony przez naszego kolegę. Zainteresowanym może się przydać.

Podsumowanie działalności związkowej ZZPRC Veolia Energia Łódź S.A. w 2015 roku. 30.10.2015

 W ramach statutowej polityki finansowej.

 • Wypłaty nagród za długoletnią pracę dla członków związku.
  - „związkowa odprawa emerytalna”
 • Wypłaty okolicznościowe z tytułu urodzeń i zgonów
  - dla członków związku i ich rodzin.
 • Wypłaty zapomóg losowych
  - przyznawane decyzją Zarządu Związku na wniosek członka związku.
 • Wypłaty z Funduszu Pomocowego dla członków związku
  - w formie nieoprocentowanej pożyczki.

W ramach ochrony praw pracowniczych.

 • Umowa z Kancelarią Prawną na darmowe porady prawne dla członków związku.
 • Umowa z Kancelarią Prawną na obsługę prawną Związku
  - analiza dokumentów, reprezentacja w Sądzie.
 • Finansowanie prowadzonej sprawy dwóch członków związku,
  którzy wystąpili przeciwko Veolia Energia Łódź S.A. o odszkodowane jako pracownicy Impela (dawna Ochrona).
 • Finansowanie doradztwa prawnego w sprawie przeciwko PZU
  o odszkodowanie dla wdowy po zmarłym członku związku.
 • Rezerwacja znacznych środków finansowych w budżecie Związku na sprawy sądowe członków związku
  przeciwko Pracodawcy
  - wypowiedzenia umów o pracę,  łamanie zapisów ZUZP / Regulaminu Pracy.
 • Przygotowanie funduszy na pomoc prawną w przypadku podjęcia przez Pracodawcę działań
  zmierzających do wypowiedzenia ZUZP.
 • Zorganizowanie Manifestacji w obronie miejsc pracy.
 • Organizacja szkoleń dla członków Związku.

W ramach współpracy międzyzwiązkowej i współpracy z Pracodawcą.

 • Wynegocjowanie i podpisanie Porozumienia Płacowego
  - podwyżka wynagrodzenia powyżej zapisów gwarantowanych.
 • Podpisanie z Zarządem Veolia Energia Łódź S.A. (wraz z wybranymi związkami),
  korzystnej dla Pracowników, umowy dotyczącej relokacji Pracowników z EC2.
 • W ramach Koalicji Związków Zawodowych Veolia przygotowujemy się do negocjacji
  w sprawie nowego regulaminu Premii Partycypacyjnej na lata następne
  - Veolia Polska wraz z Zarządami firm grupy uznaje tylko Koalicję ZZ jako partnera do rozmów.
 • Na mocy podpisanego w 2015r. porozumienia płacowego, od 1 października br. uruchomiono środki
  na niwelowanie „kominów płacowych”
  - dodatkowe podwyżki dla 60 osób, wśród których są osoby wskazane naszymi wnioskami.
 • Przedstawianie na bieżąco Pracodawcy problemów zgłaszanych przez członków związku.

W ramach działalności kulturalnej.

 • Zrealizowanie uchwał WZD dot. gadżetu oraz imprezy integracyjnej dla członków związku.
Odpowiedż Przewodniczącego ZZPRC na list Przewodniczącego ZZNI. 21.08.2015

   Zarząd ZZPRC Veolia Energia Łódź SA stoi na stanowisku, że strona internetowa nie jest odpowiednim miejscem prowadzenia polemiki międzyzwiązkowej. Prowokowany jednak, od dłuższego czasu impertynencjami Przewodniczącego ZZNI, publikuje odpowiedź na Jego list otwarty skierowany do Przewodniczącego ZZPRC Veolia Energia Łódź SA w dniu 12.08.2015 roku.

List otwarty do Pana Przewodniczącego ZZPRC.pdf 84.65 kB Typ pliku:

czytaj dalej ...
Porozumienie dotyczące relokacji pracowników EC2. 29.05.2015

   W dniu dzisiejszym 6 Związków Zawodowych działając wspólnie podpisało wynegocjowane wcześniej z Zarządem Veolii Energia Łódź S.A. porozumienie dotyczące relokacji pracowników EC2 do zakładów EC3 i EC4.
   Bez takiego porozumienia pracownicy EC2 otrzymali by porozumienia zmieniające, gwarantujące tylko trzymiesięczne utrzymanie wynagrodzenia, których nie przyjęcie powodowało by rozwiązanie umowy o pracę.

Porozumienie - relokacja pracowników EC2.pdf 210.22 kB Typ pliku:


siepomaga.pl