Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Witamy na stronie

Strona służy informowaniu Członków Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Dalkia Łódź SA o sprawach bieżących oraz zawiera podstawową bibliotekę dokumentów takich jak: ZUZP, Satut Związku, Regulamin Wypłat Zasiłków czy Deklarację Członkostwa dla szybkiego wglądu w ich zawartość.

Bezpośredni kontakt z Przewodniczącym ZZPRC -  tel. 603-940-236


02 Grudnia 2014 roku (WTOREK), od godziny 9:00,

w Sali S1 (biurowiec-parter) odbędzie się,

ZEBRANIE ZARZĄDU

ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO
DALKIA ŁÓDŹ S.A.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Aktualności

Walne Zebranie Delegatów. 07.11.2014

   4 Listopada br. odbyło się Walne Zebranie Delegatów naszego Związku.
Głównym powodem zebrania było uchwalenie nowego Statutu ZZPRC Dalkia Łódź S.A.

 

   Wysoka frekwencja Delegatów (powyżej 70%) pozwoliła po krótkiej dyskusji, przy jednym głosie wstrzymującym się uchwalić nowy Statut. Główne zmiany to uwzględnienie w strukturach Związku pracowników jednozmianowych, poprawiona została ordynacja wyborcza, zmieniono zasady wnoszenia uchwał i przede wszystkim uaktualniono go do obecnych aktów prawnych.

Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2015 roku. 21.10.2014

   Wydział Socjalny informuje, iż wnioski dotyczące ubiegania się o dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2015 roku należy złożyć w Wydziale LS do dnia 30 listopada 2014 roku.

Deklaracja dotycząca ubiegania się o dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach wykupu indywidualnego..pdf 123.67 kB Typ pliku:

Koniec Sporu Zbiorowego o Zakładową Sużbę Zdrowia. 10.10.2014

   Wczoraj 09 października podpisane zostało porozumienie, zawarte pomiędzy
Związkami Zawodowymi a Zarządem Dalkii Łódź S.A.
określające zakres opieki medycznej dla pracowników, emerytów i rencistów oraz
termin obowiązywania tej opieki w uzgodnionym zakresie.

   W związku z powyższym decyzją Zarządu ZZPRC zakończyliśmy trwający od 2011 roku spór z Pracodawcą.

   Porozumienie opublikujemy w późniejszym terminie.


Forum PPP